Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 00:00

Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση

Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση Πρόβατο Φυλής Λέσβου

Για τα παραγωγικά έτη 2009-2012, η μέση διάρκεια άμελξης, η γαλακτοπαραγωγή και ο συντελεστής πολυδυμίας ανήλθαν σε 163 ημέρες (εύρος: 90-228), 150 (εύρος: 55-366) χγρ και 1,08, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των τοκετών πραγματοποιείται τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο ενώ μικρότερος αριθμός τοκετών σημειώνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η μέγιστη διάρκεια άμελξης και η μέγιστη γαλακτοπαραγωγή σημειώνεται για τα ζώα που γεννούν το Νοέμβριο (184 ημέρες και 182 χγρ, γάλακτος, αντίστοιχα) και η ελάχιστη για τα ζώα που γεννούν το Μάρτιο (διάρκεια άμελξης και γαλακτοπαραγωγή ίσες με 103 ημέρες και 74 χγρ, γάλακτος, αντίστοιχα). Ο συντελεστής πολυδυμίας (ΣΠ) δεν παραλλάσσει σημαντικά μεταξύ των μηνών τοκετών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις (ανα)παραγωγικές αποδόσεις των ζώων του Συνεταιρισμού διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μορφολογικά χαρακτηριστικά Γενικά »