Νέα / Ειδήσεις

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου συμμετείχε στην 9η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία. Στο σύνδεσμό παρακάτω δείτε μερίκες φωτογραφίες:     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Zootechnia 2015
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχει γίνει ό,τι είναι απαραίτητο από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς για την εξασφάλιση του σχεδόν 1 δισ. ευρώ, που θα χρειαστεί για την…
Τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις προτεραιότητες που αυτή θέτει για μια βιώσιμη, ισχυρή και ανταγωνιστική γεωργία στην Ε.Ε. για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 ανέπτυξαν…