Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 15:22

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή Ιστορική Αναδρομή ...του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου

Θεωρώ μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου που μου ανέθεσε να προλογίσω και να περιγράψω την Ιστορική Αναδρομή του Συνεταιρισμού.
Πιστεύω ότι θα είναι λίγα όσα και αν γράψει κανείς για έναν τόσο αξιόλογο οργανισμό που κατόρθωσε να αναπτυχθεί και να φθάσει εδώ που σήμερα αποτελεί τον οικονομικό πνεύμονα του χωρίου μας αλλά και της περιφέρειας.
1924: Χρονολογία που θυμίζει σ όλους τους Έλληνες την περίοδο που η πατρίδα μας ταλαιπωρημένη από πολέμους και κακουχίες άρχισε να αναπτύσσει δραστηριότητες για να στηρίξει την οικονομία της.
Από το χρόνο τούτο αρχίζει η ιδέα να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που να μπορεί να βοηθήσει και στηρίξει τους κατοίκους με κάθε τρόπο.
Με πρωτοβουλία του Σταυρού Μ. Μουτάφη και ολίγων ακόμη τολμηρών νεών σε μια συγκέντρωση αποφάσισαν την ίδρυση Γεωργικού Συνεταιρισμού.
Τα πρακτικά με τις υπογραφές 25 μελλών στάλθηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας προς έγκριση
Με την έγκριση του καταστατικού από το Υπουργείο έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο του 1924.


Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εκλεγέντας Συνεταίρους:
1) Κυριάκος Δ. Τζινιέρής
2) Ιγνάτιος Μιχ. Τενέδιος
3) Σταυρός Μιχ. Μουτάφης
4) Βασίλειος Γ. Θεοδοσίου
5) Θεοδοσίος Γ. Θεοδοσίου
Εποπτικό:
1) Πρόδρομος Αρχοντόπουλος
2) Ιερεύς Αγαθάγγελος Θεοδοσίου
3) Δημοσθένης Χατζηιγνατίου


Τα δύο Συμβούλια κατόπιν ψηφοφορίας εξέλεξαν το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρός: Κυριάκος Δ.Τζινιέρης
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μ.Μουτάφης
Συμπρ. Συμβ: Ιγνάτιος Τενέδιος
Ταμίας: Θεοδοσίος Θεοδοσίου
Γραμμ. – Λογιστής: Βασίλειος Ζερβόγλου
Εποπτικό:
Προϊστάμενος: Πρόεδρός Αρχοντόπουλος
Αναπλ/της: Ιερ. Αγαθάγγελος Θεοδοσίου
Μέλος: Δημοσθένης Χατζηιγνατίου


Οι παραπάνω εκλεγέντες αποτέλεσαν τον πυρήνα για την κατόπιν εξέληξη του οργανισμού τούτου που με την απόφαση τους να κάνουν μετόχους όλους τους χωριανούς καθορίζοντας αξία της κάθε μετοχής σε 500 δρχ., ποσόν που για την εποχή εκείνη ήταν μεγάλο αλλά κατόρθωσαν με την προσπάθεια τους να συγκεντρώσουν τόσα χρήματα και να αρχίσουν αμέσως την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με το καταστατικό του Συνεταιρισμού.
Από την αρχή και μέχρι σήμερα αναφέρω τις χρονολογικές δραστηριότητες και τους ανθρώπους που κουράστηκαν και μόχθησαν για να υπάρχει σήμερα αυτός ο οργανισμός, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω εκτός από τις προσπάθειες των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, τον λογιστή του Συνεταιρισμού Γεώργιο Χρ. Καραγεωργίου ο οποίος από του διορισμού του το 1962 και μέχρι του έτους 1992 αλλα επίσης οι συνεχιστές της γραμματείας του συνεταιρισμού Ευστρ. Π. Κυρατζή, Βιθλεέμ Ρουμελιώτου και τον Παναγιώτη Αθούσα που αόκνως και πρόθυμα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Συνεταίρους και συναλλασσομένους με τον Συνεταιρισμό. Τον Γεώργιο Στ. Τικέλλη που από το έτος 1958 εργάστηκε ως αποθηκάριος μέχρι και συνταξιοδοτήσεως του. Καθώς επίσης και τον Φώτιο Ρουμελιώτη που από το έτος 1987 εργάζεται σαν μηχανικός του σύγχρονου ελαιοτριβείου.
Σήμερα συνεχίζουν το έργο ανάπτυξης και εξέλιξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκαλοχωρίου ο Ευστράτιος Π. Κυρατζή όποιος είναι Γραμματέας και Διαχειριστής του Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Αθούσας και οι παρακάτω υπάλληλοι Βατζάκης Εμμανουήλ (χειριστής προγραμμάτων) Τσακίρης Θεοφάνης, Βαϊος Λουκάς, Τικέλλη Δέσποινα (ελεγκτές αποδόσεων).


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα έξης μέλη:
Πρόεδρος: Ευστράτιος Π. Τικέλλης
Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Χ. Κεχαγιάς
Γραμματέας: Αντώνιος Ι. Τενέδιος
Μέλος: Αλέξανδρος Π. Ευστρατιάδης
Μέλος: Ανέστης Ε. Τικέλλης


Με την προσπάθεια όλων των παραγόντων και την συλλογική εργασία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου θα συνεχίζει να αναδεικνύει προοδευτικά των τόπο μας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ο Συνεταιρισμός »