Πληροφορίες

Oμομειξία ή κοινώς αιμομειξία είναι η σύζευξη μεταξύ συγγενών ατόμων. Σε κοπάδια μικρού μεγέθους η ομομειξία είναι αναπόφευκτη και αν αυτά παραμένουν 'κλειστά' (δεν γίνεται προμήθεια κριών από άλλα κοπάδια)…
Σήμερα, η επιβίωση των προβάτων της Λέσβου στηρίζεται στις εισαγωγές ζωοοτροφών οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διατροφικών αναγκών των ζώων. Αυτό ήταν αδιανόητο στο παρελθόν, όπου οι ανάγκες…
Γενικές Πληροφορίες για τον έλεγχο των αποδόσεων και τους στόχους της γενετικής βελτίωσης. • Ερώτηση: γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος των αποδόσεων; • Απάντηση: η γνώση του επιπέδου παραγωγής είναι…