Προγράμματα

Η προβατοτροφία συνιστά σημαντικότατο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής της χώρας μας με σημαίνουσα συνεισφορά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία, γενικότερα. Ο κλάδος αυτός είναι από τους καλύτερα προσαρμοσμένους στις…