Εάν υπάρχει γενεαλογία (πατέρας και μητέρα ζώου) εφαρμόζεται η πιό σύγχρονη μέθοδος γενετικής αξιολόγησης. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε διενεργείται διόρθωση των αποδόσεων για διάφορους παράγοντες. Η τελευταία διαδικασία είναι ωστόσο λιγότερο ακριβής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η καταγραφή της γενεαλογίας, δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα των ζώων!