Η δημιουργία ζώων υψηλής γενετικής αξίας και η πώληση αυτών σε άλλες περιοχές (εντός και εκτός του νησιού). Η καραντίνα λόγω καταρροϊκού πυρετού θα αρθεί σύντομα και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε καλά ζώα αναπαραγωγής σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή. Η διακίνηση των αναπαραγωγών ζώων θα γίνεται μέσω επίσημου πιστοποιητικού το οποίο θα χορηγεί μόνο ο Συνεταιρισμός. Στο πιστοποιητικό αυτό θα αναγράφεται εκτός των άλλων η γενετική αξία του ζώου. Ζώα με υψηλές γενετικές αξίες θα πρέπει να απολαμβάνουν υψηλής τιμολόγησης.