Αφού περαστούν στον Η/Υ, στέλνονται στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών. Εκεί με τη βοήθεια του ΕΥ εξετάζονται και αναλύονται. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των γενετικά ανώτερων ζώων (γενετική αξιολόγηση). Εάν τα στοιχεία είναι ανακριβή τότε χάνεται πολύτιμο γενετικό υλικό, δηλαδή χρήμα και χρόνος για εμάς και τη φυλή.