πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"

Η προβατοτροφία συνιστά σημαντικότατο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής της χώρας μας με σημαίνουσα συνεισφορά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία, γενικότερα. Ο κλάδος αυτός είναι από τους καλύτερα προσαρμοσμένους στις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας αξιοποιώντας εκτάσεις και υπολείμματα της φυτικής παραγωγής που άλλως θα έμεναν ανεκμετάλλευτα.

Αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό κλάδο της κτηνοτροφίας μας και είναι συνδεδεμένη με μυθολογικά και παραδοσιακά στοιχεία, ασκείται κυρίως κατά το ποιμνιακό σύστημα και έχει γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση.

Ως δραστηριότητα, εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους κατοίκους της περιφέρειας ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές όπως η Λέσβος οι οποίες δε μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω άλλων παραγωγικών ή μη δραστηριοτήτων.

Ως παραγωγικός κλάδος διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης υψηλής θρεπτικής αξίας δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες αυτάρκειας για τον εγχώριο πληθυσμό.

Στην χώρα μας παράγονται ετησίως 500.000 τόνοι πρόβειου γάλακτος (ΕΛΟΓΑΚ, 2012) από τους οποίους το 90 % τυροκομείται για την παραγωγή διαφόρων παραδοσιακών προϊόντων πολλά από τα οποία είναι Προϊόντα Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), με κυριότερο τη Φέτα.

Η ελληνική πολιτεία στηρίζει την εγχώρια προβατοτροφία μέσω του προγράμματος ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’ του ΥπΑΑΤ (Δράση 3.4. Μέτρο 214, Άξονας 2, Διατήρηση των γενετικών πόρων στην Κτηνοτροφία). Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους εκτροφείς αναπαραγωγικών ζώων για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του κατάλληλου ανά περιοχή ζωικού κεφαλαίου.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

η διατήρηση και αξιοποίηση των αυτόχθονων γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία
η δημιουργία και στήριξη σύγχρονων δομών και οργανώσεων για τον έλεγχο της γενεαλογίας και των αποδόσεων των ελληνικών φυλών

Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων, το Πρόγραμμα υποστηρίζει με τη μορφή οικονομικής επιδότησης δράσεις, όπως:

η συλλογή – τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων
ο ατομικός έλεγχος των αποδόσεων των ζώων
η ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, η φυλή Λέσβου έχει ενταχθεί και αυτή μαζί με άλλες φυλές προβάτων στο παραπάνω πρόγραμμα. Ο έλεγχος της γαλακτοπαραγωγής διενεργείται από εκπαιδευμένους ελεγκτές σύμφωνα με την επίσημη μέθοδο Α4 (ICAR, International Committee of Animal Recording). H μέθοδος περιλαμβάνει την ανά μήνα επίσκεψη των ελεγκτών στα ελεγχόμενα κοπάδια για την μέτρηση και καταγραφή της απογευματινής και πρωινής (της επόμενης ημέρας) ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής των ζώων (μετά τον απογαλακτισμό).

Λόγω του υψηλού της κόστους, καταβάλλονται προσπάθειες αντικατάστασης της μεθόδου Α4 από απλούστερες μεθόδους, οι οποίες συνδυάζουν πρωινές και απογευματινές μετρήσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των απαιτούμενων μετρήσεων ανά ζώο (4 ή 5 έναντι 8 ή 11) και φυσικά το κόστος ελέγχου των αποδόσεων. Παράλληλα διενεργείται και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων. Στο Συνεταιρισμό Σκαλοχωρίου το έργο αυτό υποστηρίζεται από 1 Τεχνολόγο Γεωπονίας, 2 ελεγκτές και 1 χειρίστρια Η/Υ.

Το έργο τελεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων Αθηνών (υπεύθυνοι γεωπόνοι: Β. Καραγιάννη, Ασ. Βούλγαρη, Θ. Βαφειαδάκη) και έχει επιστημονικό σύμβουλο τον Αντ. Κομινάκη (Αν. Καθ. ΓΠΑ). Την περίοδο 2009-12 καταγράφηκαν 13597 αποδόσεις από 6649 προβατίνες σε 23 εκτροφές.

Leave A Comment