Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) θέσεως στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, “Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία”.

Απαραίτητα προσόντα:

  • ΠΕ Γεωπονικού Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος με πενταετή εμπειρία στη Ζωική Παραγωγή ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής.

Η σύμβαση είναι για δύο έτη.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι 15/09/2018.

Leave A Comment