Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 20:03

Αναπαραγωγή

Η φυλή είναι σχετικά πρώιμη. Το 40% περίπου των αμνάδων γονιμοποιείται για πρώτη φορά στην ηλικία των 9 μηνών ενώ οι υπόλοιπες οχεύονται κατά το επόμενο έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τοκετών πραγματοποιείται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Ο συντελεστής πολυδυμίας κυμαίνεται από 1,10 έως 1,50. Τα αρνιά απογαλακτίζονται στην ηλικία των 45–50 ημερών. Τα περισσότερα αρνιά σφάζονται μετά τον απογαλακτισμό, με βάρος σφαγίου τα 8–12 χγρ ενώ ένα ποσοστό 20–25 % διατηρείται μέχρι την ηλικία των 4–5 μηνών.