Δραστηριότητες

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου Λέσβου από την ίδρυση του και έως σήμερα έχει σαν κύριο μέλημα του να προασπίζει τα συμφέροντα των συνεταιριστών που των απαρτίζουν. Καθώς επίσης θέτει…