Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013 19:52

Μόνο τα δικά μου ζώα είναι τα καλύτερα!

Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει καλό γενετικό υλικό σε όλα τα ποίμνια. Ο μέσος όρος των αποδόσεων ενός ποιμνίου δεν αντικατοπτρίζει πάντα το γενετικό του δυναμικό. Σκοπός μας είναι ο εντοπισμός των καλυτέρων κριών και προβατίνων στα ποίμνια και η σύζευξη των καλυτέρων ζώων (σχεδιασμένες συζεύξεις) για να προκύψει η επόμενη γενεά βελτιωμένων ζώων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά έτος οδηγώντας σε σταδιακή γενετική βελτίωση των ζώων μας!