Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 19:39

Πληροφορίες και οδηγίες προς προβατοτρόφους

Γενικές Πληροφορίες για τον έλεγχο των αποδόσεων και τους στόχους της γενετικής βελτίωσης.


• Ερώτηση: γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος των αποδόσεων;

Απάντηση: η γνώση του επιπέδου παραγωγής είναι σημαντική γιατί επιτρέπει: α) την εκτίμηση του γενετικού δυναμικού των ζώων, β) την εκτίμηση των αναγκών των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία, και γ) την καλύτερη διαχείριση του κοπαδιού (πχ. διαχωρισμός σε ομάδες). Για όλους τους παραπάνω λόγους τα στοιχεία του ελέγχου των αποδόσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και συνεπή. Όλοι, παραγωγοί και ελεγκτές, πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε να έχουμε καλά στοιχεία.

• Ερώτηση: Τι γίνεται με τα στοιχεία του ελέγχου των αποδόσεων;
• Απάντηση: αφού περαστούν στον Η/Υ, στέλνονται στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών. Εκεί με τη βοήθεια του ΕΥ εξετάζονται και αναλύονται. Σκοπός της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των γενετικά ανώτερων ζώων (γενετική αξιολόγηση). Εάν τα στοιχεία είναι ανακριβή τότε χάνεται πολύτιμο γενετικό υλικό, δηλ. χρήμα και χρόνος για εμάς και τη φυλή.
• Ερώτηση: πώς γίνεται η γενετική αξιολόγηση;
• Απάντηση: εάν υπάρχει γενεαλογία (πατέρας και μητέρα ζώου) εφαρμόζεται η πιό σύγχρονη μέθοδος γενετικής αξιολόγησης. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε διενεργείται διόρθωση των αποδόσεων για διάφορους παράγοντες. Η τελευταία διαδικασία είναι ωστόσο λιγότερο ακριβής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η καταγραφή της γενεαλογίας, δηλ. πρέπει να γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα των ζώων!
• Ερώτηση: μόνο τα δικά μου ζώα είναι τα καλύτερα;
• Απάντηση: η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει καλό γενετικό υλικό σε όλα τα ποίμνια. Ο μέσος όρος των αποδόσεων ενός ποιμνίου δεν αντικατοπτρίζει πάντα το γενετικό του δυναμικό. Σκοπός μας είναι ο εντοπισμός των καλυτέρων κριών και προβατίνων στα ποίμνια και η σύζευξη των καλυτέρων ζώων (σχεδιασμένες συζεύξεις) για να προκύψει η επόμενη γενεά βελτιωμένων ζώων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά έτος οδηγώντας σε σταδιακή γενετική βελτίωση των ζώων μας!
• Ερώτηση: Ποιές ιδιότητες μας ενδιαφέρουν;
• Απάντηση: κυρίως η γαλακτοπαραγωγή (σε ετήσια βάση) και η πολυδυμία. Εφόσον όμως το γάλα προορίζεται για την παραγωγή τυριών και μάλιστα ΠΟΠ όπως το Λαδοτύρι θα πρέπει να μας απασχολεί και η ποιότητα του γάλακτος (λίπος, πρωτεΐνη, σωματικά κύτταρα). Αυτό γιατί η επιλογή για αύξηση της γαλακτοπαραγωγής οδηγεί σε 'αραίωση' του γάλακτος και μείωση της τυροκομικής του ικανότητας. Χωρίς καλή πρώτη ύλη (γάλα) δεν είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και γι αυτό βασική μας επιδίωξη θα πρέπει να είναι η πληρωμή του γάλακτος από τους τυροκόμους με βάση την ποιότητά του!
• Ερώτηση: τελικά ποιός είναι ο στόχος μας;
• Απάντηση: η δημιουργία ζώων υψηλής γενετικής αξίας και η πώληση αυτών σε άλλες περιοχές (εντός και εκτός του νησιού). Η καραντίνα λόγω καταρροϊκού πυρετού θα αρθεί σύντομα και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε καλά ζώα αναπαραγωγής σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή. Η διακίνηση των αναπαραγωγών ζώων θα γίνεται μέσω επίσημου πιστοποιητικού το οποίο θα χορηγεί μόνο ο Συνεταιρισμός. Στο πιστοποιητικό αυτό θα αναγράφεται εκτός των άλλων η γενετική αξία του ζώου. Ζώα με υψηλές γενετικές αξίες θα πρέπει να απολαμβάνουν υψηλής τιμολόγησης.