Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 19:48

Βοσκότοποι

Σήμερα, η επιβίωση των προβάτων της Λέσβου στηρίζεται στις εισαγωγές ζωοοτροφών οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό των διατροφικών αναγκών των ζώων. Αυτό ήταν αδιανόητο στο παρελθόν, όπου οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν από τη βόσκηση, τους κλάδους ελιάς, τους πρινώνες και τις 'πρασινάδες'. Η εισαγωγή ζωοτροφών αυξάνει το κόστος παραγωγής μειώνοντας το κέρδος παραγωγής. Το γεγονός αυτό μαζί με την υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των ζώων 8
(λόγω επιδοτήσεων) οδήγησε σε υπερβόσκηση και η οποία με τη σειρά της επέφερε δραματική μείωση της βοσκοϊκανότητας των υπαρχόντων βοσκοτόπων. Κυρίαρχη μορφή της βλάστησης των βοσκοτόπων της Λέσβου είναι η αστοιβή (Poterium spinosum). Τυπικό χαρακτηριστικό του φυτού είναι ο έντονος εποχιακός διμορφισμός. Τέλος της άνοιξης το φυτό 'ρίχνει' όλα τα φύλλα της βροχερής περιόδου και εμφανίζει μικρά, λιγότερα σε αριθμό καλοκαιρινά σκληρά φύλλα τα οποία προσφέρουν προστασία από την αφυδάτωση. Αυτά σε συνδυασμό με τα πλούσια αγκάθια εμποδίζουν τη βόσκηση. Λόγω της έντονης παρουσίας της αστοιβής συχνά οι κτηνοτρόφοι προβαίνουν σε καύση των φυτών το φθινόπωρο προσπαθώντας να ελέγξουν τη διασπορά και την επέκτασή της. Αυτό γιατί τα σχετικώς τρυφερά φύλλα της βροχερής περιόδου συνιστούν μια λύση στο πρόβλημα της βόσκησης κατά την περίοδο της άνοιξης. Όμως, η πρακτική της καύσης σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση είναι καταστροφική και οδηγεί σε ερήμωση των εδαφών! Η προσπάθεια απεξάρτησης από τις εισαγωγές ζωοτροφών θα πρέπει να στηριχθεί σε πολλές δράσεις όπως: η λελογισμένη βόσκηση, η αναβάθμιση των υπαρχόντων βοσκοτόπων, η δημιουργία τεχνητών λειμώνων, η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και η μείωση του αριθμού των ζώων σύμφωνα με τη βοσκοϊκανότητα. Παράπλευρα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των βοσκοτόπων.