Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 19:50

Ομομειξία

Oμομειξία ή κοινώς αιμομειξία είναι η σύζευξη μεταξύ συγγενών ατόμων. Σε κοπάδια μικρού μεγέθους η ομομειξία είναι αναπόφευκτη και αν αυτά παραμένουν 'κλειστά' (δεν γίνεται προμήθεια κριών από άλλα κοπάδια) μπορεί να ανέλθει σε ανησυχητικά επίπεδα. Γενικά η ομομειξία έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Στις θετικές εντάσσεται η αυξημένη ομοιομορφία των παραγόμενων ζώων (ομοιότητα απογόνων - γονέων). Η τελευταία επιζητείται από παραγωγούς που λανθασμένα εμμένουν σε κάποιο ιδανικό μορφολογικό πρότυπο (πχ. σχήμα κεφαλής κλπ). Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι όμως σοβαρότατες γιατί τα ομομεικτικά ζώα έχουν: α) μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν γενετικές ανωμαλίες και β) μειωμένες αποδόσεις (πχ. γαλακτοπαραγωγή) και αναπαραγωγική ικανότητα (πχ. πολυδυμία, ποσοστό σύλληψης). Με άλλα λόγια, τα ομομεικτικά ζώα είναι λιγότερο παραγωγικά και συμφέροντα. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αποφεύγουμε πρακτικές οι οποίες αυξάνουν την ομομειξία. Παράπλευρα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες γενετικής διαχείρισης του κοπαδιού για την αποφυγή της ομομειξίας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βοσκότοποι